Cíl projektu


• Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s chráněnou krajinnou oblastí České Středohoří
• Seznámit veřejnost se zajímavými stavbami v chráněné krajinné oblasti, s urbanismem a architekturou sídelních útvarů, hodnotami této oblasti
• Seznámit veřejnost s úrovní současné architektury v chráněné krajinné oblasti, s úrovní navrhovaných staveb, s kritérii pro navrhování staveb a požadavky SCHKO a požadavky dotčených orgánů státní správy
• Zkoumat problematiku navrhování moderní architektury v tomto prostředí, zamýšlet se nad ní v obecné úrovni a závěry, nápady, podněty aplikovat na vybrané lokalitě
• Podpořit realizaci kvalitní moderní architektury v prostředí chráněné krajinné oblasti
• Rozvinout diskuzi o možných změnách souvisejících s novými trendy v architektuře
• Rozvinout diskuzi mezi studenty a následně i mezi odbornou a laickou veřejností nad danou problematikou
 


O projektu

Archidílna bude probíhat jako intenzívní třídenní kurz na přelomu března a dubna v Litoměřicích. Svým zaměřením je archi|LTM určena pro studenty VŠ - fakult architektury, designu a umění univerzit TUL, ČVUT, VŠUP. Kurz bude vypsán pro 25-30 studentů.


Cílem 2. ročníku je zkoumat problematiku kontaktu „nové“ architektury v prostředí CHKO, zamýšlet se nad tímto problémem obecně a své myšlenky, nápady a podněty aplikovat na vybraném lokalitě. Naším cílem je rozvést otevřenou diskuzi mezi studenty samotnými, odborníky a pracovníky DOSS a následně i mezi občany města Litoměřic a jmenovaných lokalit.


V neposlední řadě věříme, že druhá spolupráce škol architektury v oblasti Litoměřicka naváže na první ročník a v budoucnu budou tvořit tradici architektonických setkání v tomto městě.Průběh

V průběhu workshopu budou na vybrané lokalitě (určené územním plánem dané lokality pro zastavění) navrženy vzorové projekty, vycházející ze získaných informací, poznatků a nápadů.


Pro návrhy a vzorové projekty byly vybrány dvě lokality a to lokalita u obce Kamýk a lokalita u obce Řepčice. V obou případech se jedná o velice atraktivní pozemky osazené do malebné přírody Českého Středohoří. (www.ceskestredohori.cz)


Oproti předchozímu ročníku bychom chtěli zajistit nejen více přednášejících, ale i více odborných konzultantů a oponentů, kteří by se v průběhu probíhaného workshopu střídali.

Na tento kurz budou přizváni renomovaní architekti a odborníci na danou problematiku, kteří v průběhu workshopu vystoupí a přednesou své zkušenosti, názory a poznatky a pokusí se rozvinout diskuzi k této problematice.


Již nyní svoji aktivní účast přislíbili:
 • Ing. Arch. Petr Hlaváček
 • Ing. Arch. Radek Suchánek Ph.D.
 • Ing. Arch. Jiří Janďourek
 • Ing. Arch. MgA. Petr Šmídek
 • Dott. Ing. Arch. Petr Jánoš
 • Ing. Arch. Jan Kadlas
 • Ing. Arch. Dagmar Nechanická, atelier arch-a
 • Ing. Arch. Patrik Tichý
 • Akad. Sochař Libor Pisklák
 • Ing. Arch. Tomáš Efler
 • Ing. Arch. Marek Nábělek

S dalšími renomovanými architekty i úřady se o přednáškách a konzultacích dále jedná a budou doplněny do propozic v další fázi přípravy projektu.


K pracovnímu jednání v rámci probíhaného workshopu budou dále přizváni:


 • zástupci SCHKO české Středohoří
 • zástupci MěÚ Litoměřice – odboru životního prostředí
 • zástupci MěÚ Litoměřice – odboru regionálního rozvoje a územního plánování
 • zástupci Obecního úřadu Třebušín
 • zástupci Obecního úřadu Kamýk
 • vlastníci dotčených pozemkůExkurze


všechny lokality si prohlédneme ve skutečnosti a nevynecháme ani zajímavá litoměřická místa!

Publicita

Přípravné kroky, průběh archidílny, vytvořené práce, závěry i výsledky budou publikovány stejně jako v loňském roce na webu:www.pleyer.cz/archidilnaInformace o probíhaném workshopu proběhne i v následujících médiích:


 • Litoměřický deník
 • regionálních měsíčník Litoměřicko24
 • regionální televize – TV Litoměřicka

a dále na internetových odkazech:


 • www.litomericko24.cz
 • www.archiweb.cz
 • www.litomerickeforum.cz

Veřejnost bude informována v Litoměřicích, obci Kamýk, Třebušín a v Řepčice vyvěšenými letáky s pozvánkou na závěrečnou prezentaci.