Cíl projektu

  • Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s památkovou rezervací a hodnotným stavbami nacházejícími se v Litoměřicích
  • Upozornit na úroveň současné architektury, stavebnictví, a projektování v Litoměřicích
  • Rozvinout diskuzi o historické městské krajině a nové toleranci vůči změnám
  • Podpořit kvalitní realizace moderní architektury v historickém prostředí památkové rezervace 

 


O projektu

Archi-dílna v Litoměřicích probíhala jako intenzivní kurz. Cílem 1. ročníku bylo zkoumat problematiku kontaktu „nové a staré“ architektury v Litoměřicích, zamýšlet se nad tímto problémem obecně a své myšlenky, nápady a podněty aplikovat na vybraném objektu. Naším cílem bylo rozvést otevřenou diskuzi mezi studenty samotnými a následně i mezi občany města Litoměřic.
V neposlední řadě jsme věřili, že spolupráce dvou škol architektury v Litoměřicích by se mohla stát tradicí a každoročně spojit studenty společnou prací. Jako objekt zájmu byl vybrány prostory taneční školy  ve Vavřinecké ulici.


O taneční škole

Taneční škola je objekt ležící v samotném historickém centru Litoměřic, v ulici Vavřinecká a je obklopen historickou zástavbou. Je situován mezi hlavním komunikačním vjezdem do Litoměřic a ulicí Dlouhá, která je jedním ze čtyř původních hlavních vstupů do města. Díky své poloze je velmi dobře viditelný v panoramatu města.

V současné době je provoz taneční školy minimální. Objekt byl po zakoupení upraven jen tak, aby se dal využívat pro výuku tanců. Stavba je přízemní a skládá se z velkého tanečního sálu (18*11m) a doplňkových funkcí, tedy šaten, sociálního zařízení, kuchyně, skladu náčiní apod.

Investor by rád rozšířil svou školu o další taneční sál, který by sloužil jako hlavní, rozšířil zázemí o bar a zvětšil prostory šaten a soc. zařízení.

Exkurze


Mimo zmíněného úkolu byli studenti provedeni zajímavými místy v Litoměřicích, které nejsou volně přístupné pro veřejnost (např. Areál Labsko-zámeckého pivovaru, Gotický hrad vč. prostor uzavřených pro veřejnost a další)


Výstup

Všechny projekty byly veřejně vystaveny v období od 18.5.2011  do 27.5.2011 na Gotickém hradě v Litoměřicích.  Vyvrcholením workshopu byla veřejná prazentace prací studentů za účasti za účasti renomovaných architektů a umělců. Při prezentaci proběhla i otevřená diskuze s návštěvníky a odbornou komisí.

V současné době jsou práce studentů vystaveny v taneční škole, ve vydané brožuře a zde na internetových stránkách.