Architektonický workshop Archi|LTM

kromě navrhování, projektování a administrativy pracujeme s mladými lidmi, většinou studenty českých škol architektury. vytvořili jsme pro ně tvůrčí architektonický workshop, který se zabývá vždy aktuální problematikou moderní architektury na území litoměřicka.

Aktuálně probíhající workshopy:

Archi|LTM 3: současná architektura a veřejný prostor /2. výběrové kolo: 24. září- 6. října (23.59hod) /
Stacks Image 71
Archi|LTM 4: Městské lázně v Ústí n/L /workshop čerstvě ukončen, v brzké době budou návrhy uveřejněny v elektronické publikaci/
Stacks Image 63
Cílem projektu archi|LTM je pomocí studentských workshopů ukázat možnosti kvalitní a moderní architektury aplikované na Naše město a okolí. Tyto workshopy se pomalu stávají tradicí a letos již druhým rokem spojují studenty škol architektury.

Jako téma workshopu je vždy zvolena problematika vycházející z potřeb města a během "prodlouženého" víkendu je vypracováno kolem 25 projektů následně prezentovaných před představiteli a občany Litoměřic. Projekty vznikají pod dohledem odborníků z řad praktikujících architektů a teoretiků. Po ukončení ročníku vzniká publikace shrnující všechny vzniklé projekty.

Naším cílem není pouze kritizovat, ale také nabídnout možná řešení, myšlenky, nestranné pohledy a nápady a poukázat na hodnoty a význam kvalitní architektury.
Stacks Image 109
výstava DŮM V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
předsálí Gotického hradu, Litoměřice
5.5. - 30.5. 2012
Stacks Image 113
vítr. mráz. déšť. nic nás nezastaví, každou lokalitu musíme nejprve prožít…
Stacks Image 107