Stacks Image 236

Litoměřicko24: 2. architektonický workshop v Litoměřicích

Druhým rokem se v Litoměřicích sešli studenti architektury z Liberce a Prahy při workshopu neboli archidílně. Pořádající Projekční kancelář Precis pro ně připravila intenzívní třídenní kurz, během kterého měli za úkol zrealizovat kompletní architektonickou studii na dané téma od seznámení s problematikou až po nástin architektonického projektu.