Stacks Image 139

Litoměřický deník 13/5/11: Mladí architekti tvořili v Litoměřicích

S tématem "současná architektonická tvorba v historickém prostředí Litoměřic" proběhl ve dnech 5. - 8. května 2011 v Litoměřicích architektonický workshop pro studenty FUA TUL a FA ČVUT. Této neziskové akce pořádané Jakubem Pleyerem a projekční kanceláří precisarchitecture - Ing. Karel Pleyer za podpory sponzorů, nadačních fondů a města Litoměřic, se zúčastnilo 25 nadšených studentů jak z Prahy, tak z Liberce.

Úkolem studentů bylo zamyslet se nad problematikou kontaktu nové a "staré" architektury v Litoměřicích a své myšlenky, nápady a podněty aplikovat na vybraném objektu. Pro tento účel byl vybrán objekt taneční školy nacházející se ve Vavřinecké ulici. Cílem wrokshopu bylo otevřít diskuzi o vhodnosti vstupu moderní architektury, moderních prvků nebo materiálů do historického prostředí Litoměřic, a to jednak mezi studenty samotnými a následně i mezi občany města Litoměřic.

Během tří dnů studenti vypracovali 22 návrhů úprav objektu taneční školy včetně jejich osazení do panoramatu města. Při této práci jim odbornou pomoc a konzultace neúnavně poskytovali Ing. Arch. Radek Suchánek, Ph.D. a Ing. Arch. MgA. Petr Šmídek, oba z Fakulty umění a architektury TUL. V neděli odpoledne studenti své práce jednotlivě prezentovali před komisí složené z vedoucí odboru územního rozvoje města Z. Klenorové, městského architekta Doc. Ing. Arch. J. Mužíka a akademického malíře J. Grimma. Po skončení prezentací se členové obecně podělili o své názory na předvedené návrhy a ocenili snahu a tvůrčí nadšení studentů. Studenti pak sami vybrali ze svého středu práci, která dle jejich mínění byla nejlepší.

Kromě práce na zadání byl pro studenty v průběhu probíhajícího wrokshopu připraven i další program. V pátek studenti navštívili nově opravený Gotický hrad, jehož stavební úpravy korespondují s tématem wrokshopu. Poutavou prohlídku hradem připravil osobně vedoucí hradu Jiří Patzl, který nejenže studentům poskytl spoustu zajímavých informací týkajících se výstavby hradu, ale i zaujatě diskutoval nad jejich názory na novodobou vestavbu.

V sobotu pak byla připravena exkurze do objektu bývalého Labsko-zámeckého pivovaru. Zde byli studenti seznámeni s jeho historií, současným stavem a s jeho důležitou úlohou v panoramatu města. V rámci exkurze Ing. Karel Pleyer provedl, se souhlasem současného majitele, studenty nejnižším patrem pivovarského sklepení i půdními prostory s historickými krovy.

V sobotu také přišel se studenty debatovat a podělit se o své zkušenosti ak. sochař Libor Pisklák.

Práce studentů budou od 18. do 26. května vystaveny v prostorách gotického hradu, kde se s nimi bude moci seznámit veřejnost, V pátek 27. 5 od 13. do 18. hodin v hlavním sále gotického hradu budou studenty jednotlivé návrhy prezentovány odborné komisi, zástupcům města, pozvaným hostům, sponzorům a veřejnosti. Studenti zde budou moci o svých návrzích diskutovat jak s odbornou porotou tak i laickou veřejností. Po prezentacích proběhne vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších návrhů.