proces aneb když magika a logika v jedno splynou

Na úvodní schůzce si zájemce promluví s Jakubem a Karlem o všem – skutečně o všem, co může ovlivnit výsledný vzhled a variabilitu projektu. Jde nám o to, aby i prostředí pomáhalo člověka rozvíjet a aby se v něm jednoduše cítil skvěle.

01
Pleyer

Společně si povídáme nejen o představách, kam chce zákazník svůj záměr směrovat, zda se jedná o objekt k bydlení, či občanskou vybavenost, nebo zda se jedná o stavební záměr navazující na jeho podnikání. V případě podnikání nás pak zajímá, jakou formou chce vést provoz, či jaké místo v jeho podnikání zaujímají pracovníci a jak oni se pohybují v provozu.

V případě objektů sloužících k potřebám člověka nás zajímá, co zákazník dělá ve volném čase, jaký je jeho životní styl. Míříme na biorytmus člověka. Jde nám o to, aby i prostředí pomáhalo člověka rozvíjet a aby se v něm jednoduše cítil skvěle, ať už v něm bude vychovávat rodinu nebo společně s dalšími mnoha lidmi konstruovat auta.

PLÁN A VIZE PROJEKTU

Pleyer
02

Při tvorbě plánu pracujeme s vlastními vjemy a požadavky zákazníka. Plán spolupráce je poté sestaven ve více variantách, ze kterých si může zákazník vybrat.

Vytvoříme první vizi, ve které se promítají potřeby a požadavky klienta, naše zkušenosti a estetika, včetně plánu spolupráce a jeho variant. Ty pak společně probereme a zákazník si zvolí jednu z alternativ spolupráce s námi.

PleyerPleyer
03

OD VIZE AŽ KE STUDII

Vrháme se na architektonickou studii, která je již propracovanější a uchopitelnější verzí počáteční vize. Architektonická studie udává jasné směry, kterými bude projekt plynout.

Pleyer

Tady začíná cesta hledání či odkrytí identity a její další zpracování do architektonického konceptu. Je to koncepce, která může zasahovat i více do hloubky. Architektonická studie pro podnikání se dotýká firemní kultury, odhaluje její identitu, formuje styl komunikace a dopracovává vizuální stránku. V porovnání architektonická studie pro rodinu pojmenovává její zvyklosti, popisuje její denní i noční rytmy a počítá s novými přírůstky od malých človíčků po domácí mazlíčky.

04

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pleyer
04

Po vzájemné konzultaci a odsouhlasení architektonické studie se lze pustit do projektové dokumentace, která je hlavním podkladem pro stavební řízení a následnou realizaci stavby.

Projektová dokumentace konkrétně vykresluje všechny části projektu od stavební části, přes statiku a požární bezpečnost až po projekty vnitřní infrastruktury objektu.

stavební řízení

05
Pleyer

Následuje stavební řízení – postavíme stany před úřady, dokud nedostaneme stavební povolení.

To samozřejmě bereme s nadsázkou, ale stavební řízení občas bývá ping pong mezi zadavatelem a úřadem a my tento ping pong s chutí hrajeme, rádi totiž hledáme cestu. Hledáme společnou cestu s dotčenými orgány a stavebním úřadem, aby se záměr mohl uskutečnit. Až ji najdeme a dokument k povolení stavby bude vydán, můžeme pak stavět.

06

Realizace a dohled

Zajistíme realizaci. Děláme též autorský dohled, aby vše vypadalo a fungovalo tak, jak má. Představujeme styčný bod, komunikujeme, radíme a hlavně hledáme cestu.

Pleyer
06

Zajistíme realizaci. Děláme též autorský dohled, aby vše vypadalo a fungovalo tak, jak má. Stavba je totiž jako organismus. Je potřeba, aby jednotlivé buňky (profese) optimálním způsobem spolupracovaly a tím pak společně vytvořily dokonalý celek. Představujeme styčný bod, komunikujeme, radíme a hlavně hledáme cestu. Hledáme cestu, která vede k propracovanému výsledku po stránce technické i estetické, s maximální hodnotou dokončeného díla.

07

Ladíme interiéry

Pleyer
07

Projekt položením podlahy nekončí. Dalším krokem je vyladění interiérů.

Dalším krokem po realizaci projektu je vyladění interiérů. Protože právě interiér společně s člověkem dává objektu život. Interiér objektu navrhneme a realizujeme v souladu s poznatky vycházejícími již z architektonické studie a to od rozmístění technologie v potravinářském provozu až po kuchyňskou linku a noční mlsání v ledničce.

08

vlastní výroba

Každý detail je pro nás důležitý. Každou myšlenku nenecháme pouze nehmotnou a dotáhneme ji do realizace.

 
Pleyer
08

Proto do námi navrhnutých interiérů vytváříme kusy nábytku, osvětlení a další výrobky, které jsou uměleckým dílem. Jsou sochami i s jinou než pouze estetickou funkcí. Pro jejich zpracování využíváme špičkových materiálů od skla z Novoborských skláren po kvalitní dubové dřevo ze severních Čech. Vše zpracováváme s citem pro materiál a detail.