Mašek pekařství

Příběh Pekárny Honzy Maška začal u stolu v jeho podkrovní kanceláři tehdy ještě v samotné polovině objektu. Setkali jsme se s velikým oboustranným očekáváním. Každý jsme uměli to své, ale co může vzejít z naší společné spolupráce jsme ani jedna strana neměli tušení.

Začalo seznamování, ukázky a společné úvahy. Do dneška si pamatuji naši první prezentaci, ve které jsme přemítali, co to vlastně pekařina je. Jaké je to řemeslo, co ho dělá tím svým. Jaký je to chemicko technologický proces, který dává vzniknout něčemu zdánlivě tak prostému jako je chléb. Přitom dnes už víme, že je to právě um a řemeslná píle, která každý den těší toho, kdo při průjezdu dlouhou Smržovkou zastaví u té zastrčené garáže, ve které už sedmá generace Mašků peče radost.

 
Pan Mašek

pan mašek

Jako výjimečné beru cítění Karla, který na počátku poznamenal, že nejen rodina má svou tradici, ale i objekt.

01

Maškovi se pyšní dvěmi zásadními vlastnostmi. Umí naslouchat. A umí upřímně říkat svůj názor. Tato kombinace otevírá prostor pro cestu věcných a zajímavých diskuzí, u kterých předem nemáte ponětí, kde skončí. Skončí ale vždycky úsměvem.

Pleyer - Pekařství Jan Mašek
Pleyer - Pekařství Jan Mašek
Pleyer - Masarykova základní
                    škola Litoměřice

Společně jsme nejdříve hledali vizi toho, jak chtějí Maškovi vézt další provoz.

Čerpali jsme společně z jejich mnohaletých a mezigeneračních znalostí a k tomu hledali nové postupy. Přišli jsme s tím, že bychom chtěli v rámci projektu vycházet z myšlenky spojení ,,nového - inovativního” a ,,staršího - zkušenějšího” principu. S inspirací ve vztahu otce a syna.

Celý dům je rozdělen na dvě části: na část zázemí od šaten zaměstnanců až po pekárnu; a na část věnovanou zákazníkům, kteří si přijeli koupit vyhlášený Maškův chléb.

02

Realizací myšlenky byla původní budova vyčištěna a vyzdvihnuta. Nově vystavěná část původní objekt obepnula a podpořila v oblastech od hygienických potřeb přes logistiku provozu až po koncový prodej. K původní horské chalupě byl přistaven štíhlý dvoupodlažní objekt, který je velmi dlouhý. Skoro tak dlouhý jako rodová linie pekařů Mašků.

Při návštěvě Maškova pekařství na člověka dýchne atmosféra Jizerských hor a může si ji vychutnat na dubové fošně třeba zrovna u výborného koláče nebo obloženého krajíce chleba.

Rozhovor pan Mašek - pekárna

Po letech v oboru je člověk obklopen kvalitními lidmi, kteří mu pomáhají, se kterými komunikuje a přes tento způsob jsem se dozvěděl právě o firmě Pleyerarchitects. Následně jsme je oslovili, sešli se a zjistili, že už v potravinářství mají zkušenosti. Na základě dobrých referencí a zkušeností u nás v oboru, jsem se rozhodli již po první schůzce. Zároveň jsme si lidsky sedli. Mám rád, když u každého byznysu, který děláme, je podnikatelské teplo. Když už na počátku tam není, není to ono. Je to v podstatě takový pocit, jako když sedíme u jednoho krbu a povídáme.

Pleyer - Pekařství Jan Mašek

Na začátku jsme se museli navzájem na sebe naučit. Sešly se dva obory, ve kterých je rychlost procesu výrazně odlišná. U nás přijede objednávka odpoledne, přes noc ji musíme zpracovat a ráno ji už zákazník snídá. To je neskutečně rychlý proces oproti plánování, navrhování a projektování. Z toho také vyplývalo, že jsme vše čekali dříve. Časem jsme zjistili, že to je cesta ke kvalitě a výsledku. A tak jsme se na sebe napojili.

U nás ve firmě již dělá pátá generace Mašků, zakládáme si na tradici i rodině. Proto spolupráce s Jakubem a Karlem, kde funguje kombinace otec&syn, byla velmi příjemná. A víte co? Naše pekárna je výsledkem setkání hned tří dvojic otec&syn. Mám to rád, když narazím na rodinnou firmu. Rodina je jistota, stmeluje.

Jako výjimečné beru cítění Karla, který na počátku poznamenal, že nejen rodina má svou tradici, ale i objekt. Původní objekt během let fungoval různorodě, a to od školky přes garáž až po finální pekárnu. Teprve teď na mne doléhá, jak historie a tradice jsou se současnou tváří vzájemně propojeny. Mimo proměny objektu tu je však i poměrně stálé okolí v podobě Jizerských hor, chlapi nezapomněli ani to a pracovali s místním rázem krajiny.

Naše spolupráce se nakonec rozšířila i do interiérů obchodu, který odráží naší filosofii. Společně s Jakubem jsme navrhli vybavení. Díky vzájemnému dialogu jsme ohlídali funkčnost a Jakub přinesl neobvyklé nápady – takové se kterými nepřichází firmy, které dodávají interiéry hromadně. Povedlo se společně vytvořit prodejnu, která vyexpeduje 1000 nákupů denně. Minimum věcí jsme v rámci provozu museli změnit. A to je skvělý výsledek.

Více o naší pekárně se můžete dozvědět v tomto videu.

Pleyer - Pekařství Jan Mašek
Pleyer - Pekařství Jan Mašek
Pleyer - Pekařství Jan Mašek
Pleyer - Pekařství Jan Mašek

investor Jan Mašek

stavební inženýr Ing. Karel Pleyer

architekt Ing. arch. Jakub Pleyer

projektanti Martin Svoboda

od konceptu
do reality

Ukázaná platí aneb příkladem k pochopení

PleyerPleyer

od konceptu
do reality

Ukázaná platí aneb příkladem k pochopení

PleyerPleyer
Pleyer